Ceník

CENÍK SLUŽEB

 

 

Typ služby

Služba

Popis, rozsah služby

Cena

Cena při realizaci

Předprojektová příprava

Konzultace v prodejně

Konzultace v naší vzorkové prodejně nejlépe v předem domluveném termínu

0,- Kč

0,- Kč

Konzultace v místě stavby + zaměření

Konzultace v místě stavby

12,- Kč/km cesty tam i zpět + 250,- Kč/hod.

0,- Kč

Cenová nabídka + studie

Vypracování cenové nabídky a zpracování 2D (plošné) grafické studie na základě dimenzování topidla, návrhu technického řešení, výpočtů

1500,- Kč

0,- Kč

3D model

Zpracování počítačového modelu s možností pohledů v perspektivě, případně e reálného zasazení do prostoru obydlí a jeho vytištění

3.000,- Kč

0,- Kč

Projekt

Projektová dokumentace

Vypracování projektové dokumentace včetně výkresů v měřítku a tech. Výpočtů (dle norem ČSN 73 4230-2)

5.000,- Kč

0,- Kč

Realizace

Cena realizace

Celková cena realizace (dodávka služeb, prací a materiálu) je výsledkem jednání se zákazníkem, odvíjí se vždy od požadavků na funkci a vzhled konkrétního topidla

??

??

Doprava

Dopravné pro přesun hmot, pracovníků a materiálu na místo stavby a zpět

-

12,- Kč/km osobní; 15,- Kč/km nákl. + 120,- Kč naložení a složení

Servis

Drobné servisní práce

 

-

12,- Kč/km osobní cesty tam i zpět + 250,- Kč/hod.

Větší servis a rekonstrukce

 

-

??

Poznámka:
Většina služeb je zpoplatněna částkou vratnou při realizaci a je tudíž poskytována zcela zdarma. Na veškeré placené služby je vystaven daňový doklad, na jehož základě je možné žádat při podpisu smlouvy o dílo o snížení ceny .

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Změna ceníku vyhrazena.

Příplatky při realizaci, nejsou-li zahrnuty v cenové kalkulaci:
- stěhování do patra 600,- Kč
- ostatní práce (např. proražení sopouchu, apod.) 1 hod./1 os. 300,- Kč

V případě, že tyto příplatky nejsou zahrnuty v celkové ceně realizace, budou doúčtovány na základě předávacího protokolu zvlášť.

Ceník je pouze orientační.

Zpět do obchodu